İş arayanlar yeni beceriler geliştiriyor

Pandeminin istihdam ve ekonomi üzerinde büyük etkileri oldu. İşe alım dünyasında hem adaylar hem de potansiyel işverenler açısından işler yavaşlasa da tamamen durmadı. Adaylar kariyerlerini sürdürebilmek için becerilerini geliştirmeyi sürdürdü.

Pandeminin istihdam ve ekonomi üzerinde büyük etkileri oldu. İşe alım dünyasında hem adaylar hem de potansiyel işverenler açısından işler yavaşlasa da tamamen durmadı. Adaylar kariyerlerini sürdürebilmek için becerilerini geliştirmeyi sürdürdü.

Uluslararası işe alım danışmanlık şirketi Michael Page, “işverenlerin 2021 yılında aradığı en önemli sosyal becerileri”   öğrenmek için bir anket yaptı.
Anket, Ocak - Mart 2021 tarihleri arasında, Avrupa genelinde iş başvurusunda bulunan 6100 ile yapıldı. Ankette çıkan sonuçlar şöyle;

Adaylar becerilerine güveniyor

İş başvurusunda bulunanların  %50'si şu anda işsiz olmasına rağmen, yüzde 92'si piyasada aranan becerilere sahip olduğunu düşünüyor. Pandeminin başlangıcından bu yana adayların %41'i bir online seminere, yüzde 50 ‘i ise bir eğitim kursuna katılmış.  Ankete katılanların yüzde 21'i bir online seminere katıldığını ve yüzde 13'ü kriz nedeniyle online eğitim aldığını belirtirken, başvuru sahiplerinin yüzde 38'i herhangi bir eğitim almamış veya hiçbir online seminere katılmamış. 

İş arayanlar yeni beceriler geliştiriyor

Ankete katılanlar genel olarak, mevcut becerilerini geliştirmek (%65), rolleriyle ilgili yeni beceriler edinmek (yzde 53) veya ileride daha iyi rollere hazırlanmak (yüzde 37) için eğitim aldığını belirtiyor. İş başvurusunda bulunanların yalnızca yüzde 21'i sektör değiştirmek için yeni beceriler ediniyor.

İş görüşmelerinde çok yönlü görünmek için adayların yüzde 31'i zamanlarını uzmanlık alanlarıyla ilgisi olmayan ilginç konular hakkında bilgi ediniyor.  Başvuru sahiplerinin yüzde 12'si işleriyle ilgili olmayan yeni beceriler ediniyor. İş başvurusunda bulunanların yalnızca yüzde 15'i işleriyle ilgili sertifika veya sınavlar için yeni beceriler geliştirmiş. 

Geliştirilen becerileri paylaşmak

Adaylar geliştirdikleri becerilerini özgeçmişleri aracılığıyla (yüzde 51) veya sosyal medyada (%30) paylaşıyor. Adayların sadece yüzde 26'sı ise edindikleri yeni becerileri başkalarına haber vermemiş.

Michael Page yetkilileri adayların geliştirdiği becerilerini, değerlendirme süreçleri aracılığıyla, şirketlerin aradıkları becerilerle karşılaştırarak, yol gösterici olabildiklerini ifade ediyor, ve  bu sayede iş başvurusunda bulunan adayların yüzde 81'inin beceri eksikliklerini tespit edebildiklerini belirtiyor. Anket katılımcılarının yüzde 39'u da  bu fikri destekliyor. 

İşverenlerin en önemsediği beceriler

Anket sonuçlarına göre, iş başvurusunda bulunanlar için eğitimcinin kalitesinin içerikten önemli olduğu görülüyor. Adayların %44'ü eğitim verenin itibarının çok önemli, %34’ü ise oldukça önemli olduğunu belirtirken, yalnızca %18’i içeriğin eğitim verenden daha önemli olduğunu söylüyor. 

Adayların yüzde 29'u teknolojik beceri eğitimlerinin, %26'sı sosyal beceri eğitimlerinin, %26'sı ise bilişsel beceri derslerinin uzaktan, canlı oturumlar şeklinde verilmesini istemektedir. 

Adayların %56sı işverenlerin işe başvuranlarda “çözüm bulma/problem çözme” becerisi aradığını belirtiyor. Takım ruhu/takım çalışması %49 ile bunu yakından takip ederken, %46 ile iletişim becerisi üçüncü sırayı almıştır. Bu sosyal beceriler, adayların potansiyel işverenlerin ekip içinde iyi çalışan, sorunları kolayca çözebilecek ve iletişim becerisi iyi adaylar aradığını düşündüklerini vurgulamaktadır.


Hibya Haber Ajansı

Okunma