Şirket haberleri

ŞİRKET HABERLERİ · AFYON – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33.  maddesi uyarınca

ŞİRKET HABERLERİ

·

AFYON

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33.  maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor KAP'ta yayınlanmıştır.

·

BALAT

İştirak Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş., Manisa / Turgurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika yatırımları ve üretim faaliyetleri ile ilgili 10 personel alımı yapılmış olup,bakımı tamamlanan makinaların üretime geçmesi sağlanmıştır.Bu işlemler bundan böyle artarak devam edecektir.

·

CCOLA

The Coca-Cola Company ("TCCC") ile CCI'ın portföyündeki anında tüketilmeye hazır olmayan çay markası Doğadan'ın satış ve dağıtım modeli üzerine müzakereler başlamıştır. Mevcut durumda Doğadan'ın üretimi TCCC bünyesinde gerçekleştirilirken; CCI, Türkiye ve Azerbaycan'da satış ve dağıtımdan sorumludur.

·

CIMSA

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin Sermaye Arttırımına İştirak Edilmesi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

·

CLEBI

Şirketin %50 oranında iştiraki bulunduğu, Hindistan'daki havalimanlarında uçaklara "taxiing" hizmeti vermek amacıyla kurulmuş, 20.000.000- (yirmimilyon) Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, Hindistan'da mukim iştiraki KSU Aviation Pvt Ltd ("KSU")'in,  öngörülen yatırımları gerçekleştirmesini teminen ihtiyaç duyduğu 100.000.000- (yüzmilyon) Hint Rupisi tutarındaki sermaye ödemesinin Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle gerçekleştirilmesine, bu şekilde Şirketin KSU'da %57,65 oranında hissedar haline gelmesine, bu çerçevede, Şirketce toplam 100.000.000- (yüzmilyon) Hint Rupisi (1.297.017 Avro) ödenmesine, bu hususta Şirket tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.

·

EKGYO

Şirketin 2020 Satış Hedefleri KAP'ta paylaşılmıştır

·

EREGL

Kdz. Ereğli Belediyesi'nce Ağustos 2019 tarihinde Erdemir Ereğli tesislerinde "Emlak Vergisi Tespiti Saha Çalışması " adı altında emlak vergisi incelemesi yürütülmüş olup; bu vergi incelemesi sonucunda 1.924 adet vergi cezası ihbarnamesi 23 Aralık 2019 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. 1.924 adet vergi ceza ihbarnamesi ile 2014 ila 2019 yıllarına ilişkin olarak bina vergisi ve buna ilişkin kültür varlıkları katkı payı tarh edilmiş, bunun yanı sıra aynı dönemlere ilişkin vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Yapılan vergi ve buna bağlı kültür varlıkları katkı payı tarhiyatı tutarı 25.586.428,34.-TL olup, 23.888.455,86.-TL tutarında da vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Konuya ilişkin 20.01.2020 tarihinde Zonguldak Vergi Mahkemesi'nde her yıl için ayrı ayrı olmak üzere 6 adet dava açılmış olup; tarhedilen vergi, kültür varlıkları katkı payı ve kesilen vergi cezası için muhasebe kayıtlarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

·

GARAN

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. bazı yayın organlarında yer alan, ‘Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir işbirliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut işbirliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

·

GLYHO

Şirketin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak 20.01.2020 tarihinde Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulduğu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir.

·

LUKSK

Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya alanlarında şirketin satıldığına veya satılacağına dair gerçek olmayan haber, söylenti ve paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini rica eder, Şirketin bu tür spekülatif ve asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını açıklamıştır.

·

OZKGY

Emlak Konut GYO'nun 21.01.2020 tarihli "2019 Yıl Sonu Satışı Tamamlanmış Bağımsız Bölümler Raporu" konulu özel durum açıklamasında, Şirketin ortağı olduğu Özak-Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı tarafından İstanbul, Zeytinburnu'nda geliştirilen Büyükyalı projesinin satış rakamlarına ilişkin özet bilgi de yer  almıştır. Raporda da yer aldığı üzere Büyükyalı projesi 2019 yılının son çeyreğinde 317.568.960 TL (KDV Hariç) değerinde 84 adet bağımsız bölümün ön satışı, 2019 yılı toplamında ise 645.838.898 TL (KDV Hariç) değerinde 185 adet bağımsız bölümün ön satışı ile  Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan proje olmuştur.

·

TSPOR

TAB Gıda İle Yapılan Reklam Anlaşması ile KAP'ta yer alan paylaşım

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 17/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,05-4,11 fiyat aralığından 66828 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 17/01/2020 tarihi itibariyle %16,38 sınırına ulaşmıştır.

·

MEMSA

Halil TOKTAŞ 20/01/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,41 TL fiyat aralığından 12000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 20/01/2020 tarihi itibariyle % 2,1 sınırını aşmıştır

·

MEMSA

Necdet ÜNSAL 20.01.2020 tarihinde MEMSA A.Ş payları ile ilgili olarak 0.42 TL fiyat aralığından 7.920 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.20.01.2020 tarihi itibariyle pay oranı % 0.185 sınırına ulaşmıştır.

·

MEMSA

Gökhan ÖZSOY 20.01.2020 - 20.01.2020 tarihinde MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,41 - 0,41 TL fiyat aralığından 12.121 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MENSA SINAİ
TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20.01.2020 tarihi itibariyle %0,235 sınırına ulaşmıştır.

·

MSGYO

Avram SEVİNTİ 20.01.2020 tarihinde Mistral GYO sermayesindeki payları ile ilgili olarak 1,94-12,03 TL fiyat aralığından satış yaptı. Bu işlemle birlikte Mistral GYO sermayesindeki payları % 0,9222 'ye inmiştir.

·

VERUS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Prickley International SA tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta açıklanmıştır.

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

AFYON

Şirketin 450.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %300 oranında 300.000.000.-TL artırılarak 400.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden (1 lot pay için 1.- TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satılmasına,Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında payların satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, ana hissedarı Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin satın alma taahhüdü kapsamında, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değeri üzerinden, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren ana hissedara başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

·

ETYAT

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak,20.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuruda bulunulmuştur

·

EUKYO

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak,20.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuruda bulunulmuştur.

·

EUYO

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak,20.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuruda bulunulmuştur.

·

METUR

Sermayenin %66.66 bedelli arttırılması için 10.07.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapmış olduğu başvuru; mevcut koşullar dikkate alınarak ve ileride tekrar değerlendirmek Üzere işlemden kaldırılması kararı alınmıştır.

·

USAK

Şirketin 300.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 145.000.000 TL artırılarak 245.000.000 TL'sına çıkarılmasına, Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca ortakların yeni pay alma hakkının 1,00 TL nominal değerli her bir pay 1,00 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına, Artırılan 145.000.000 TL nominal degerli paylann ihrac ve satışına ilişkin izahnamenin onaylanmasi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'na basvurulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

318
Okunma