Resmi Gazete başlıkları 22.10.2020

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik

–– İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– TS EN ISO 6134 Lastik Hortum ve Hortum Takımları-Doygun Buhar İçin-Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2020/19)

–– TS 2337-18 Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu Bombeli-Uzunluğun Yarısına Kadar Yiv Açılmış Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2020/20)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Hibya Haber Ajansı

3.5b
Okunma